انگلیسی
جمعه ٢٦ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی      افشین تاتاری   

مرتبه علمی:                مربی

پست الکترونیکی :          tatari@iaushab.ac.ir

سوابق تحصیلی

عنوان دوره

رشته

دانشگاه

شهر

   تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

مهندسی برق- قدرت

صنعتی امیر کبیر

تهران

1385

کارشناسی ارشد

مهندسی برق- قدرت

صنعتی سهند

تبریز

1387

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.